Natuurgebied Osbroek

Het natuurgebied ligt op wandelafstand van het station van Aalst en in vogelvlucht op slechts enkele honderden meters van de Grote Markt. Voor fietsers ligt het Osbroek langs een aantal fietsknooppunten.

Het Osbroek grenst aan natuurgebied De Gerstjens, erdoor gescheiden door de Dender. Het hoofdwandelpad is ook voor bezoekers met beperkte mobiliteit (rolstoelgebruikers) en met kinderwagens goed toegankelijk. Op regelmatige afstanden staan er zitbanken. Op de andere paden is waterdicht schoeisel aangeraden, zeker bij nat weer. Honden zijn binnen de begrazingszone niet toegelaten, elders moeten ze aan de leiband. Het natuurgebied heeft een oppervlakte van ca.100 ha, grotendeels in eigendom en beheer van de stad en het Agentschap voor Natuur en Bos.

Foto: OsbroekOngeveer de helft is relatief ongeschonden zeer waardevol natuurgebied. Volgens het gewestplan is het Osbroek natuurgebied met wetenschappelijke waarde of natuurreservaat. Het randgebied is natuurgebied. In 1977 werd het Osbroek beschermd als landschap.

Het Osbroek is ontstaan uit een slibvlakte die door een meander van de Dender uitgegraven werd. Het groeide uit tot een nat elzenbroekbos dat regelmatig onder water liep bij hoge waterstand. Je vindt er een hoog en een laag gebied, elk met hun eigen kenmerken. De vele overgangen (nat – droog, windluw – winderig, zonnig – schaduwrijk…) zorgen voor een enorme biodiversiteit.

De vele kruidige zomen nodigen vlinders en kevers uit, die op hun beurt allerlei vogels aantrekken. Een 50-tal soorten komen er als broedvogel voor o.a. het goudhaantje – met zijn amper 5 gram gewicht het kleinste vogeltje van ons land. Het Osbroek beschikt over een zeer waardevolle kwelvegetatie (dotterbloem, waterviolier…). Kwelwater is grondwater dat onder druk aan de oppervlakte komt. In de grachten kan je dit kwelwater herkennen aan de roestkleur.

Foto: KonikpaardenWat ook uniek is aan het Osbroek is dat je in de begrazingszone, o.a. bereikbaar langs de Groenenbrielstraat en de Rooms-Hofstraat, niet op de paden hoeft te blijven. Er zijn trac├ęs gemaaid, maar je bent vrij om die wel of niet te volgen.
In dit stuk grazen het hele jaar Konikpaarden en Gallowayossen. Zij zorgen mee voor het natuurbeheer.