Historiek

Foto: Portierswoning SchotteDe Portier was oorspronkelijk de portierswoning van de voormalige leerlooierij Schotte, gelegen langs de Kapellekensbaan. Na het faillissement van de fabriek in 1998 stonden de gebouwen jarenlang zwaar te verkrotten.

Aalst besliste om de hele site Schotte om te vormen tot een modern sportcomplex in kader van een herontwikkelingsplan.

Als gevolg van de industriële activiteiten van leerlooierij Schotte was de bodem echter verontreinigd met zware metalen en werd een grondige sanering noodzakelijk. Bovendien was er in de gebouwen asbest aanwezig. Ook die moest verwijderd worden.

In augustus 2013 werd uiteindelijk begonnen met de volledige afbraak van de panden.
Na sanering en afbraak met gelden van de Vlaamse Gemeenschap, kon het terrein – dankzij een “brownfieldconvenant” met daarin de Vlaamse Regering, de Stad Aalst, OVAM, het Agentschap Ruimte en Erfgoed – via de intercommunale SOLVA overgedragen worden aan het Sport AG van de stad Aalst.

De site van de voormalige leerlooierij wordt opnieuw gevuld met een multifunctioneel sportcomplex dat de ‘sportachterstand’ zal goedmaken.
Er kwam één groot gebouw, met daarin verschillende sportzalen waar er naast basketbal, volleybal en minivoetbalterreinen ook nog een turnzaal en een zaal voor vechtsporten werd voorzien.

In 2014 besliste de nog jonge atletiekvereniging Atletiek Land van Aalst tot de aankoop van de portierswoning. Er werden de nodige fondsen gezocht en gevonden om het hele gebouw te renoveren met een zo goed mogelijk behoud van haar historische eigenheid en karakter.

In oktober 2017 werd het vernieuwde gebouw ‘De Portier‘ officieel in gebruik genomen door de atletiekclub. Ons huis van de atletiek werd voorzien van de modernste technieken met een multifunctionele invulling. Zo kunnen bepaalde ruimtes of het hele gebouw gehuurd worden voor allerlei activiteiten gaande van een gezellig samenzijn, verzamelplaats voor en na de trainingen, babyborrels, vergaderingen, recepties en teambuildings,… en zoveel meer.