De Dender

De Dender is een rivier in het stroomgebied van de Schelde. De Dender stroomt door de provincies Henegouwen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant, en dit over een totale lengte van 65 km.

De Dender ontspringt in Aat (hoogte ong. 65m) door samenvloeiing van de Oostelijke Dender (bron op de grens tussen Masnuy-Saint-Jean en Masnuy-Saint-Pierre) en de Westelijke of Kleine Dender (bron te Barry) en mondt in Dendermonde op de rechteroever in de Schelde uit.

Water in de stad‘, de Dender is terug!

Nu de Dender al een 10-tal jaar geen stinkende rivier meer is, wordt de aanwezigheid van water een grote troef voor verhoogde stedelijke attractiviteit.
Ook Aalst omarmt haar Dender. Op linkeroever het heraangelegde Werfplein aan de overkant verbonden met het verlaagd zitterras aan de Frits De Wolfkaai.
De Dender wordt op die manier opgenomen in de publieke ruimte: open, toegankelijk, midden in het centrum: een uitgelezen plaats voor evenementen, tegelijkertijd een plek van stilte en rust aan het water.

Samen met de vernieuwde Sint-Annabrug, de nieuwe kantoorgebouwen op de grondvesten van de oude textielfabriek ‘Filatures du Canal’ en de geplande herwaardering van de Pierre Corneliskaai, creëert de uitvoering van het Masterplan Stationsomgeving Aalst een echte Denderesplanade stroomopwaarts de Zwartehoekbrug. De Dender en haar oevers worden er een attractieve zone die stadsdelen met elkaar verbindt.

De sterk verouderde (1867) sluis en stuw met schotbalken aan Syral zal verdwijnen en één kilometer verder stroomopwaarts, ter hoogte van het stadspark en de spoorwegbrug, vervangen worden door een schutsluis en stuw met stuwkleppen.

Naast de nieuwe stuw en sluis komt er een nieuw dienstgebouw, van waaruit de sluis, de stuw en ook andere beweegbare bruggen in Aalst bediend worden. Op het dak van het gebouw komt er een uitkijkplatform van waaruit voetgangers (lopers) en fietsers zullen kunnen genieten van het uitzicht op de Dender en omgeving. De oevers van de Dender worden verlaagd en verstevigd, en de rivier wordt een stuk rechtgetrokken. De vernieuwing van het sluizen- complex is van groot belang voor het goederentransport en de recreatievaart langs de Dender.

Grootse plannen ook voor de zone stroomopwaarts de Zeebergbrug, de voormalige terreinen van De Kegel en de site van Electrabel. Op amper vijf minuten fietsen van het centrum, tussen Dender en stadspark en vlakbij de ring komen 300 woningen en lofts.

Het stadspark wordt uitgebreid tot vlak naast de site Schotte, waar momenteel een multifunctioneel sportcomplex van 2,7 hectare groot gebouwd wordt, en loopt vervolgens door tot de oevers van de Dender.

Er komt een nieuwe voetgangers- en fietsersbrug over het water, waardoor de waardevolle natuurgebieden het Osbroek en de Gerstjens met elkaar zullen verbonden worden, een vispassage moet ervoor zorgen dat vissen zonder problemen langs de stuw kunnen zwemmen.

Aan de oevers van de nieuwe stuw en sluis wordt het heerlijk vertoeven. Er komt een rustpunt dat uitkijkt over de groene omgeving. Het nieuwe deel van het stadspark zal via aangepaste oversteekplaatsen op de Erembodegemstraat verbonden zijn met de huidige ingangen van het stadspark.

De Denderoevers worden veel toegankelijker, doorheen het hele gebied komen wandel- en fietsroutes. Wonen, sport en recreatie vlakbij de groene long van ‘t Stad, het wordt ineens een bereikbare droom.

Al deze werken zullen minstens vijf jaar in beslag nemen.